Nee. Er zit geen time out op de inlog van de klantmap. Er wordt dus niet uitgelogd na een periode van inactiviteit.