Privacyverklaring Faster Forward B.V.

Faster Forward B.V. (“Faster Forward”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van Faster Forward bezoeken (“Bezoekers”) en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen (“Klanten”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Faster Forward omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van onze websites (“Websitegegevens”), het versturen van onze nieuwsbrieven (“Nieuwsbrieven”) en met betrekking tot de software en diensten die Faster Forward aanbiedt (“Persoonsgegevens”).

Websitegegevens

Websites die onder deze privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens van Websites die verwijzen naar deze Privacyverklaring: https://fasterforward.nl, https://www.support.fasterforward.nl, https://www.mijndigimap.nl (samen genoemd “onze websites”).

Cookiestatement

Functionele cookies

Faster Forward gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en anoniem.

Faster Forward gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (functionele cookies). Deze zorgen ervoor dat onze websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruikt Faster Forward analytische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken, zoals welke pagina’s het meest worden bezocht. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de functionaliteit en prestaties van onze websites te verbeteren. Nu de informatie geanonimiseerd wordt verzameld, zijn deze gegevens niet als zodanig naar u te herleiden.

Tracking cookies

Faster Forward gebruikt ook “tracking cookies”. Deze worden, na uw toestemming, op uw computer geplaatst. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Deze advertenties worden geplaatst op de websites van Faster Forward en de sociale netwerken LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. U ontvangt geen advertenties van derde partijen na het bezoeken van de websites van Faster Forward. 

Hotjar

Op onze websites wordt Hotjar gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers. Hotjar is een verzameling van analytische tools die helpen om kwalitatieve data te verzamelen over het gedrag van gebruikers op onze site. Voorbeelden van deze data zijn: hoeveel tijd er wordt besteed op iedere pagina; op welke links er geklikt wordt; hoe gebruikers door de website navigeren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data over het gedrag van gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie en geografische locatie (alleen land)) te verzamelen.

Hotjar anonimiseert alle gegevens die verzameld worden. Met de inzichten uit Hotjar, verbeteren wij de gebruikersvriendelijkheid van onze websites voor bezoekers. Lees de privacyverklaring van Hotjar voor meer informatie over hoe zij gegevens verwerken. U kunt u uitschrijven voor het aanmaken van een gebruikersprofiel en Hotjar’s opslag van data over uw gebruik van onze websites via deze opt-out link.

Google Analytics

Faster Forward maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

IP-adressen

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij uw IP-adressen om niet-persoonlijke gegevens te tracken en te verwerken. Zo gebruikt Faster Forward verder geanonimiseerde IP-adressen om bij te houden vanuit welke regio’s klanten en bezoekers de websites van het bedrijf bezoeken.

WOO van Make Marketing Magic

Faster Forward maakt gebruik van de Window of Opportuinity tool van Make Marketing Magic (control.yourwoo.com). Deze tool gebruikt analytische cookies om bedrijfsgegevens op te halen bij de bezoekers van onze websites. Hiermee worden de volgende bedrijfsgegevens verzameld: bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, locatie van het bedrijf, bedrijfsbranche, aantal bezoeken van onze websites, laatste bezoek aan onze websites. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de bedrijven die onze website bezoeken en om deze bedrijven telefonisch en/of via een e-mail te benaderen.

LinkedIn Insight Tag

Met de LinkedIn Insight Tag worden gegevens van websitebezoekers verzameld, inclusief de URL, doorverwijzer, het IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, (gebruikersagent) en tijdstempel. Deze gegevens worden gecodeerd, de IP-adressen worden afgekapt en de directe identificaties van leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. Deze resterende, pseudonieme gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met de website-eigenaar, het verstrekt alleen geaggregeerde rapporten over de bezoekers van de website en advertentieprestaties. LinkedIn biedt ook de mogelijkheid de bezoekers aan uw website opnieuw te bereiken, waardoor de website-eigenaar gepersonaliseerde advertenties vanaf diens website kan tonen door gebruik te maken van deze gegevens, maar zonder het lid te identificeren.

Nieuwsbrieven

Via onze websites kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Vervolgens sturen wij periodiek een digitale nieuwsbrief per e-mail aan de geïnteresseerden. Mensen die geen klant zijn bij Faster Forward, ontvang alleen de nieuwsbrief wanneer zij dit hebben aangegeven. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden.

Alle klanten van Faster Forward ontvangen standaard onze nieuwsbrieven, releaseupdates en andere mailings zoals uitnodigingen voor events en enquêtes. Dit is noodzakelijk om onze klanten op de hoogte te houden. Klanten kunnen zich in iedere nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink.

Webbeacons

Faster Forward gebruikt Webbeacons om gegevens te verzamelen over interactie met onze e-mails. Een Webbeacon is een transparante afbeelding in een e-mail waarmee bepaalde informatie op uw computer, zoals een cookie, kan worden herkend wanneer u op een aan de Webbeacon gekoppelde link heeft geklikt. Faster Forward plaatst Webbeacons in e-mails waardoor we een melding krijgen wanneer u klikt op een van de links in de e-mail die verwijst naar een van onze websites. Faster Forward gebruikt Webbeacons om de communicatie per e-mail te analyseren en te verbeteren. Ook hierin worden de uitkomsten ten opzichte van uw gegevens geanonimiseerd.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Faster Forward verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Gegevens over uw activiteiten op onze websites;
– Internetbrowser en apparaat type;

Faster Forward verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van e-mails (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief en releaseupdates e.d.);
– Om onze dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Op grond van wettelijke verplichtingen (administratieplicht, belastingverplichtingen e.d.).

Delen van persoonsgegevens met derden

Faster Forward deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Faster Forward blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naast bovengenoemde redenen worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en in geval van niet verplicht opgeslagen gegevens te corrigeren of te verwijderen. Bij verplicht opgeslagen gegevens kunt u voorstellen ter correctie van uw gegevens doen, welke wij zullen beoordelen in relatie tot de opslagverplichtingen. Inzien, correctie of verwijdering kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (voor zover door ons  niet verplicht op grond van wet of overeenkomst opgeslagen) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gangbaar computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@fasterforward.nl. Faster Forward zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen

Faster Forward wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle gegevens die worden verstrekt, zoals via een contactformulier op onze websites, worden bewaard voor de verplichte periode op basis van de wet of een overeenkomst (voor zover daarvan sprake is). Is van een verplichte bewaarperiode geen sprake, dan worden de gegevens bewaard zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld edoch maximaal 2 jaar. U heeft altijd het recht om deze gegevens te in te zien, en voor zover geen sprake is van verplicht opgeslagen gegevens, deze aan te passen of te verwijderen. Zie hiervoor ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Faster Forward neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@fasterforward.nl.

Contactgegevens

Faster Forward B.V., gevestigd aan Stationsstraat 14, 4611 CC, Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

André van Nieuwenhuijzen is de Functionaris Gegevensbescherming van Faster Forward. Hij is te bereiken via privacy@fasterforward.nl.

Voor vragen en/of informatie kunt u ons bereiken op 0164 – 210 240