Veelgestelde vragen

Bekijk hier onze veelgestelde vragen en antwoorden

Populaire vragen

Algemeen (2)

Nee. Elements is een SaaS oplossing die u niet hoeft te installeren. U start Elements via de internetbrowser.

Elements heeft jaarlijks een uptime (oftewel beschikbaarheid) van 99,5%. Deze uptime wordt constant gemonitord voor het gehele Elements-platform.

Bij downtime of noodgevallen ontvangt ons team meldingen in real-time, zodat we snel actie kunnen ondernemen.

Indien er toch een technische storing voordoet, houden we u voortdurend op de hoogte via onze statuspagina.

Recent toegevoegd

Algemeen (1)

Elements heeft jaarlijks een uptime (oftewel beschikbaarheid) van 99,5%. Deze uptime wordt constant gemonitord voor het gehele Elements-platform.

Bij downtime of noodgevallen ontvangt ons team meldingen in real-time, zodat we snel actie kunnen ondernemen.

Indien er toch een technische storing voordoet, houden we u voortdurend op de hoogte via onze statuspagina.

Beveiliging (1)

Nee. Alle medewerkers van Faster Forward zijn gescreend en hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Algemene vragen

Algemeen (5)

Elements heeft jaarlijks een uptime (oftewel beschikbaarheid) van 99,5%. Deze uptime wordt constant gemonitord voor het gehele Elements-platform.

Bij downtime of noodgevallen ontvangt ons team meldingen in real-time, zodat we snel actie kunnen ondernemen.

Indien er toch een technische storing voordoet, houden we u voortdurend op de hoogte via onze statuspagina.

Nee. Elements is een SaaS oplossing die u niet hoeft te installeren. U start Elements via de internetbrowser.

Faster Forward heeft geen gestandaardiseerde privacyverklaring voor u. Dit is uw verantwoordelijkheid naar de eindconsument toe. Dit document kan wel door jullie aangeleverd worden zodat het aan een workflow actie gekoppeld kan worden. Deze kan aan een e-mail toegevoegd worden of in de e-mail een link naar uw website waar dit document staat.

Ja. Dit kunt u synchroniseren.

Nee. U kunt volledig vrijblijvend een demo aanvragen waarin Elements wordt getoond. Daarna kunt u wel een oefen-omgeving ontvangen om rond te kijken. 

Vragen over beveiliging

Beveiliging (19)

Binnen Elements is bijna alles af te schermen met rechten, zodat alleen de juiste personen toegang hebben tot bepaalde informatie.

Daarnaast wordt de data in Elements gehost bij Solvinity. Solvinity is geaccrediteerd voor ISO 27001, SOC 2 en ISAE 3402 Type 2.

Forward Forward is gecertificeerd voor ISO 22301 en onze Elements software voor ISAE 3402 Type 1.

Nee. Er zit geen time out op de inlog van de klantmap. Er wordt dus niet uitgelogd na een periode van inactiviteit.

Nee. Alle medewerkers van Faster Forward zijn gescreend en hebben op grond van een autorisatiesystematiek geen toegang tot meer data dan strikt noodzakelijk is voor hun functie.

Systeembeheer van de server ligt bij onze leverancier Solvinity. Onze servers ondergaan periodieke evaluaties zodat ze aan de nieuwste standaarden voldoen. Onze infrastructuur is geaccrediteerd voor: ISO 27001, SOC 2, ISAE 3402 Type 2.

In Elements worden geen gegevens opgeslagen in de mailboxen, het idee is juist de e-mails op te slaan in het bijbehorende (klant)dossier.

Ja. Wanneer u dit gebruikt, krijgt u na het inloggen nog een scherm om een authenticatie code in te voeren. Deze persoonlijke code haalt u op door middel van een app op uw mobiele telefoon. 

Ja. Hiervoor is het onder andere belangrijk dat u terug ziet wat er in een dossier gedaan is en door wie. In het dossier is bij ‘Dossieropties’ (streepjes in de dossierheader) een nieuwe functionaliteit: ‘Dossierhistorie’. Hier ziet u wie het dossier heeft geopend en waar het naartoe is gestuurd. Al deze informatie wordt hier vanaf nu in opslagen.

Het BSN nummer wordt niet meer automatisch overgenomen vanuit het adviespakket. Mocht dit wel gewenst zijn kan dit per omgeving aangezet worden. Het is mogelijk de nu aanwezige BSN nummers voor u te verwijderen. Stuurt u hiervoor een opdracht naar support@fasterforward.nl.

Nee. Er zit geen time out op de inlog van de klantmap. Er wordt dus niet uitgelogd na een periode van inactiviteit.

Ja. Deze worden gehased opgeslagen. 

Alle klantgegevens zijn te exporteren. Zie onze uitleg in de releasenotes van 15 mei.

Klantdossiers zijn volledig te verwijderen.

In het klantdossier is er de mogelijkheid om een samenvatting te printen.

Ja. E-mailverkeer wordt verstuurd met SSL/TLS encryptie.

Ja. Dit is georganiseerd door de juiste personen toegang te geven tot zowel de mailbox, als de klantdossiers waarin de e-mail wordt opgeslagen. De beveiligingsmaatregelen zijn in het ontwerp reeds ingebed. De applicatie is beschermd tegen onder andere SQL-injecties, XSS en Url-manipulaties. Het team van Faster Forward gebruikt hiervoor onder andere de guideline van OWASP.

Ja. De gegevens staan in de cloud bij leverancier Solvinity, zij zijn ISO 27001, SOC 2, ISAE 3402 Type 2 gecertificeerd. Middels een nachtelijk proces wordt van alle gegevens een back-up gemaakt.

Het is mogelijk gegevens aan te leveren via de Digimap. De verbinding tussen de client (Laptop, tabel, telefoon etc..) en onze servers is encrypted middels SSL.

De verbinding tussen onze webservers en database servers wordt afgehandeld binnen het cluster. Dit betekent dat dit niet via het internet verloopt. Deze verbinding is dan ook niet encrypted.

Ja. Alle toegang tot onze servers wordt gecontroleerd en periodiek geaudit.

De verbinding tussen de client (Laptop, tabel, telefoon etc..) en onze servers is encrypted middels SSL.

De verbinding tussen onze webservers en database servers wordt afgehandeld binnen het cluster wat betekent dat dit niet via het internet verloopt. Deze verbinding is dan ook niet encrypted.