HDN koppeling

Centraliseer de communicatie tussen adviespakketten en maatschappijen

Wat is HDN?

HDN staat voor Hypotheken Data Netwerk en is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Samen met haar leden (alle grote aanbieders van hypotheek- en hypotheek gerelateerde producten), zowel financieel adviseurs als franchiseketens, serviceorganisatie en IT leveranciers zetten zij zich in voor meer efficiency en innovatie in de financiële dienstverlening.

HDN richt zich naast gestandaardiseerde processen ook op de snelheid en efficiëntie van processen. Hierdoor realiseren zij kostenverlaging in de keten en optimale informatie-uitwisseling via een veilig netwerk.

Doordat alle partijen die gebruik maken van HDN verplicht een financiële bijdrage leveren is de vereniging in staat om het netwerk te beheren, onderhouden en door te ontwikkelen. Zo profiteren alle partijen binnen de keten van kostenverlagende en efficiënte voordelen.

vereniginghdn_logo

Hoe werkt het?

De koppeling zorgt ervoor dat gegevens binnen Elements kunnen worden uitgewisseld met maatschappijen. Denk bijvoorbeeld aan een advies dat via HDN (AX-bericht) is binnengekomen in Elements. Via een workflow actie kan dit advies direct worden doorgestuurd naar de maatschappij. Zodra deze bij de maatschappij is ontvangen sturen zij een statusbericht (SX-bericht) terug. Het voordeel van Elements is vervolgens dat de workflow kan reageren op deze statusberichten. Op deze manier kan er efficienter en effectiever worden gewerkt.

Gegevens vanuit adviespakket

Verstuur gegevens vanuit het adviespakket via HDN naar Elements

HDN adviessoftware

Documenten versturen

Verstuur beoordeelde stukken direct naar de geldverstrekker

HDN stukkenlijst

Notificatie in Elements

Ontvang een notificatie van berichten direct in Elements

HDN inbox

Overzicht berichten

Een overzicht van alle berichten binnen een klantdossier

HDN berichten overzicht

Actuele informatie

Geldverstrekkers, zoals Aegon, sturen actuele hypotheekdata (pilot IA/IX)

HDN actuele hypotheek

Wat levert het op?

De koppeling tussen Elements en HDN zorgt voor efficiëntie en uniformiteit. Wanneer een geldverstekker documenten opvraagt of afkeurt, krijgt u een melding in Elements.

Voordelen

Duidelijk

Berichten en meldingen komen automatisch in Elements

Actueel

Statusupdates worden iedere dag opgehaald

A

Snel

Geen e-mails met bijlagen heen en weer sturen

Veilig verbonden met maatschappijen via HDN in elements

hdn aanbiederss

Welke gegevens worden er uitgewisseld?

Naar HDN

Persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer gegevens worden naar HDN verstuurd.

Documenten
Salarisstroken en overige documenten.

Productinformatie
De hypotheekvorm, maatschappijgegevens, datums, hoofdsom, woninggegevens, rente, rentevast periode en looptijd.

Naar Elements

Aanvraag

Status van de aanvraag, ontbindende voorwaarden, aanvullende stukken, goede en afgekeurde stukken.

Documenten
Offerte renteaanbod.

Berichten

Met de HDN koppeling worden verschillende soorten berichten verstuurd. Ieder bericht heeft zijn eigen afkorting. Bij ieder bericht wordt ook het HDN certificaatnummer meegestuurd.

De betekenissen van de verschillende soorten HDN berichten staan hieronder weergegeven.

  • Aanvraagberichten
  • Statusberichten
  • Offerte berichten
  • Krediet bericht (speciaal voor Consumptief Krediet)
  • Systeemmelding (waarschuwing)
  • Systeemfoutmelding (foutmelding)
  • Prolongatie bericht
  • Document status bericht
  • Document bericht
  • Leven bericht (speciaal voor levensverzekeringen)